Skattepliktig till motsvarande hyrespriset på orten vid inkomstbeskattningen (marknadsvärdet).

För arbetsgivaravgift och preliminärskatt gäller emellertid schablonvärden per m2 bostadsyta, se SKVFS 2023:11 på www.skatteverket.se.

För tillhörande garage, hushållsel eller andra privata tjänster såsom fri kabel-tv sker separat beskattning till marknadsvärdet.

Kommentar

Eftersom bostadsförmån beskattas till marknadsvärdet och kontrolluppgiften baseras på ett schablonvärde måste värdet i kontrolluppgiften ibland frångås i den anställdes inkomstdeklaration.

Notera att det är hyresnivån på orten som är avgörande för förmånsvärdets storlek, inte arbetsgivarens hyreskostnad.
Fastighetsskötare m fl kan i sin deklaration i förekommande fall yrka på nedsättning av förmånsvärdet för tjänstebostad på grund av sämre besittningsskydd samt störning utanför arbetstid. Är bostaden större än behovet kan också nedsättning begäras.