Skattepliktig förmån.

Kommentar

Detta gäller oavsett om böterna påförts under tjänsteutövning eller privat. Böter är inte avdragsgilla för en arbetsgivare.