Installation av bredband i bostaden kan vara skattefri om installationen är av väsentlig betydelse för arbetet.

Kommentar

Exempel på ”väsentlig betydelse” kan kanske vara om arbete måste ske från hemmet på grund av tidsskillnaden mellan olika länder. Se även rubriken Elektronisk utrustning.