Med bruttolöneavdrag menas vanligen att bruttolönen sänks mot att den anställde istället får en förmån. Detta kallas ibland löneväxling.

Se under respektive förmån  för att avgöra hur förmånen ska behandlas skattemässigt.

Bruttolöneavdrag kan ej göras mot friskvård eller motionsförmån eftersom dessa förmåner måste omfatta hela personalen för att vara skattefria.

Kommentar

Den förmån, för vilken den anställde betalar med bruttolöneavdrag behandlas på vanligt sätt, dvs den kan vara skattepliktig eller skattefri. I bägge fallen accepteras bruttolönesänkningen, dvs skatt tas ut på den nya, lägre lönen. Samt på förmånen om skattepliktig.

Exempel på skattefri förmån är förhöjd pensionsavsättning. Skatt tas där ut senare, dvs när (den förhöjda) pensionen så småningom faller ut.