Från 2022 så är det en skattefri förmån att privat använda sig av cykel tillhandahållen av arbetsgivaren. Dock finns det ett tak. Förmånens värde får ej överstiga 3 000 kronor per år. I sådant fall beskattas överskjutande belopp.

Förmånen gäller även elcykel, men inte elsparkcykel eller segways.

Skattefriheten gäller under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till hela den tillsvidareanställda personalen på arbetsplatsen.

Nyhet för elcykel från 1 juli 2023. Se Elladdning av fordon hos arbetsgivaren

Kommentar

Förmånsvärdet kan vara lite besvärligt att räkna ut. Hänsyn ska tas till beräknad årlig värdeminskning, kapitalkostnad och typisk årlig servicekostnad. Besök SKV:s hemsida för mer information. Men förmån av vanliga enkla trampcyklar med värde upp till ca 12 000 kronor har troligen alltid ett förmånsvärde understigande 3 000 kronor. För elcyklar ska värdet av batteriet räknas in i cykelpriset och påverkar således storleken på värdeminskningsbeloppet.