Se rubrikerna Hemarbete med tjänsteställe hos arbetsgivaren och se även rubriken Hemarbete med tjänsteställe i hemmet.