Fritt drivmedel för egen bil är skattepliktigt motsvarande marknadsvärdet. Detta gäller dock ej elladdning från laddpunkt vid arbetsplatsen under tiden 1 juli 2023 till 30 juni 2026. Se uppslagsordet El Elladdning av fordon hos arbetsgivaren.

Kommentar

Notera att marknadsvärdet av erhållet drivmedel i detta fall ej höjs med 20 procent. Se rubriken Drivmedel, förmånsbil nedan.