Fritt drivmedel för privat körning med förmånsbil beskattas hos den anställde till hela drivmedelskostnaden inkl moms + 20 procent. Detta gäller alla drivmedel inklusive el och andra miljöbränslen. Allt bränsle förutsätts utgöra förmån om inte den anställde kan visa annat, dvs tjänstekörning. Bevisbördan ligger alltså hos förmånshavaren. Körjournal bör därför föras.

OBS! Nyhet från 1 juli 2023. Se Elladdning av fordon hos arbetsgivaren.

Kommentar

Underlaget för arbetsgivaravgiften utgörs av det faktiska värdet av drivmedel för privat körning inkl moms. Förhöjning med 20 procent sker alltså inte i denna del. Det förhöjda beloppet ska dock användas vid beräkning av preliminärskatteavdraget.

Förmånen anses åtnjuten månaden efter det den de facto erhållits.