Med elektronisk utrustning avses här mobiltelefon, dator, läsplatta och router. Privat användning i arbetsgivarens lokaler av elektronisk utrustning eller tjänster som tillhandahålls via den elektroniska utrustningen mot fast avgift för arbetsgivaren är inte en skattepliktig förmån.

Kommentar

Utanför ordinarie arbetsplats är tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift skattefri om den är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. I de fall en arbetsgivare tillhandahåller en anställd mer än en elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift så ska det för varje del (mobiltelefon, dator, läsplatta, router) göras en separat bedömning av huruvida utrustningen är av väsentlig betydelse för arbetets utförande. Detta framgår av SKV:s Ställningstagande av 7 juni 2018, se Rättsinformation på www.skatteverket.se.