Förmån av elektricitet för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen är skattefri.

Detta gäller dock inte om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldiges bostad.

Denna förmån träder i kraft den första juli 2023 och är tänkt att vara tillfällig fram till sista juni 2026.

Kommentar

Med personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel avses det samma som i 2 § lagen om vägtrafik.

Laddning som sker på andra platser än i anslutning till arbetsplatsen omfattas inte av skattefriheten, även om arbetsgivaren skulle tillhandahålla laddningspunkten.

Skattefriheten omfattar även elsparkcykel.