Flyttersättning från arbetsgivaren eller det allmänna kan vara skattefri.

Kommentar

Skattefri blir flyttersättningen om flytten till ny bostadsort har sin grund i byte av verksamhetsort i arbetet.