Förmån av förebyggande behandling eller rehabilitering beskattas inte om syftet är att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.

Kommentar

Se även rubriken Rehabilitering.