Skattefri. Se även rubriken Motionsförmån.

Kommentar

Måste vara tillgänglig för hela personalen och vara av enklare slag samt av mindre värde. Skatteverket accepterar 5 000 kr. Exempel är kostrådgivning, information om stresshantering och stöd vid rökavvänjning.

Även så kallad kontorsmassage, det vill säga arbetsgivarfinansierad massage, anses numera skattefri. Se rubriken Massage.