Räknas som ”enklare åtgärd för att skapa trivsel i arbetet” (Inkomstskattelagen) och är skattefri.

Kommentar

Se även rubriken Kaffe, förfriskning, enklare förtäring.