Gåva från arbetsgivaren jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Sådan gåva (remuneratorisk gåva) är därför alltid skattepliktig.

Kommentar

OBS! Undantag finns under rubrikerna Julgåva, Jubileumsgåva och Minnesgåva.