Skattepliktig förmån.

Kommentar

Specialglasögon för arbetet är dock skattefria. Se rubriken Terminalglasögon.