Förmån av fri gruppsjukförsäkring är skattefri om den utformats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.

Kommentar

Belopp som utfaller från en sådan försäkring är skattepliktig om den avser inkomstbortfall eller pension.