Av arbetsgivaren betalda förmåner för hälso- och sjukvård är skattepliktiga. Det gäller även icke offentligt finansierad sjukvård samt premie för sjukvårdsförsäkring vilka tidigare varit skattefria.

Skattefritt är dock:

Kommentar

Arbetsgivaren har avdragsrätt för kostnader för hälso- och sjukvård för de anställda, oavsett om den är offentligt finansierad eller privat.

Vårdkostnader uppkomna under tjänstgöring utomlands är också avdragsgilla.

Avdrag medges för företagshälsovård (se rubriken Företagshälsovård), vaccinationer betingade av verksamheten och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.

Se även rubriken Tandvård.