Hälsoundersökning som är relaterad till arbetsmiljön och ingår i arbetsmiljöarbetet behandlas som företagshälsovård. Se rubriken Företagshälsovård.

Hälsoundersökning i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos den anställde behandlas som hälso- och sjukvård. Se rubriken Hälso- och sjukvård.

Kommentar

Exempel på arbetsmiljörelaterad undersökning är lungröntgen för anställd i rökiga miljöer och blodtrycksundersökning för anställda i en stressig arbetsmiljö.

Se även rubriken Företagshälsovård.