Har arbetsgivaren behov av arbetsrum kan denne hyra in sig hos den anställde. Hyran beskattas då som inkomst av kapital, dvs till skattesatsen 30 procent. Arbetsgivaravgifter behöver ej erläggas.

Se även rubriken Hemarbete med tjänsteställe hos arbetsgivaren.

Kommentar

Den anställde medges skäligt avdrag för de merkostnader som upplåtelsen kan medföra (el, värme, slitage etc).

Högre hyra än marknadshyra beskattas som lön och medför arbetsgivaravgifter.