Hemresor från tjänsteförrättningsort under helger är normalt privata resor. Tillhandahåller arbetsgivaren sådan resa eller betalar ut ersättning så är den skattepliktig.

Kommentar

Arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter för hemresorna.

Den anställde kan normalt få avdrag för hemresorna oavsett om förmån erhållits eller resorna betalts ur egen ficka.