Förmån av hushållstjänster – till exempel städning, tvättning, trädgårdsskötsel eller barnpassning – är skattepliktig till marknadsvärdet. Se även rubriken Hushållsarbete, förmån av, angående skattereduktion.

Kommentar

Arbetsgivaravgifter ska erläggas av arbetsgivaren, som också har avdragsrätt för kostnaden.

Uppgift om förmånen ska lämnas i arbetsgivaravgiften.