Hittelön och ersättning till den som räddat personer eller tillgångar i fara är skattefria.

Kommentar

Skattefriheten omfattar också tipspengar till den som bidrar till att brottsling avslöjas eller grips eller att föremål tas i beslag.

Observera att ersättningen inte får vara hänförlig till anställningen eller uppdrag.