Hushållsarbete är ett sammanfattande begrepp för det som i dagligt tal benämns RUT- och ROT-arbete.

Den som av arbetsgivaren fått förmån av sådana tjänster är skattskyldig för fulla värdet. Dock kan den anställde i sin inkomstdeklaration begära skattereduktion (minskning av skatten) med 50 procent av arbetskostnaden för RUT och 30 procent för dito ROT. Skattereduktionen får högst uppgå till 50 000 kronor per person och år för ROT och 75.000 för RUT. Sammanlagt dock max 75 000 kr per år. Förmånens totala värde och underlaget för skattereduktionen ska av arbetsgivaren anges på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

ROT-arbete omfattar reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad i eller nära bostad man äger.

Kommentar

I begreppet hushållsarbete ingår klädvård i hemmet, enklare städning samt flyttstädning. I nära anslutning till hemmet ingår också snöskottning, häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning. Vidare ingår barnpassning samt hämtning/lämning av barn från/till förskola mm. I samband med barnpassning accepteras läxhjälp i ringa omfattning.

Även flytthjälp i samband med bostadsbyte ingår. Det gör även reparation och underhåll av vitvaror i bostaden liksom olika typer av IT-tjänster i eller nära bostaden. Nytt från 2021 är vattentvätt av kläder i tvättinrättning, montering av möbler och möblering, transport av bohag till begagnatbutiker och liknande; samt enklare tillsyn av bostad.