Om arbetsgivaren betalar eller tillhandahåller resa vid tillträdande eller frånträdande av tjänst är det en skattefri förmån om vissa villkor uppfylls. Se kommentar.

Kommentar

Andra skattepliktiga ersättningar ska inte betalas ut på grund av tjänsten eller uppdraget. Resan ska därtill ha skett inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.