Se rubriken Representation.

Kommentar

Med intern representation avses representation riktad mot den egna personalen.