Premien, som är skattefri för den anställde, är för arbetsgivaren belagd med särskild löneskatt om 24,26 procent.

Kommentar

Särskild avkastningsskatt tas ut på själva pensionskapitalet. Betalas av försäkringsbolaget.

Utbetald pension är skattepliktig. Preliminärskatt på utbetald pension dras av utbetalaren.