Premien är skattefri. Utbetald ersättning är skattepliktig.

Kommentar

Sociala avgifter och preliminärskatt betalas av Alecta.