En anställd som har jourtjänst kan i vissa fall ta hem arbetsgivarens bil till bostaden några dagar per månad utan att bli beskattad för bilförmån. Det gäller anställda som jobbar fem dagar i veckan och får ta hem en jourbil var sjunde vecka eller mer sällan.

Kommentar

För att den anställde inte ska bli beskattad för bilförmån bör det finnas ett avtal med arbetsgivaren som begränsar det privata användandet. Den anställde bör även föra körjournal för att visa att bilen bara har använts i samband med jourtjänstgöring.

Se även rubrikerna Bilförmån och Servicebil.