Gåva i form av vara eller tjänst till personalen i samband med större jubileum för företaget är skattefri om värdet inte överskrider 1 650 kronor inkl moms.

Ej kontanter. Presentkort är OK om det inte kan bytas mot pengar.

Kommentar

Avser större jubileum för företaget såsom 25- 50- 75- och 100-årsjubileum.

Hela värdet är skattepliktigt om beloppet överskrids. Inskription el dyl påverkar ej värdet nedåt.