Vara eller tjänst om max 550 kronor inkl moms är skattefri.

Ej kontanter. Presentkort är OK om det inte kan bytas mot pengar.

Hela värdet är skattepliktigt om beloppet överskrids. Inskription el dyl påverkar ej värdet nedåt.

Kommentar

Gåvans värde är dess marknadspris.