Skattefritt.
Gäller även fruktkorg.

Kommentar

Skattefritt om det