En del arbetsplatser kan ha en konstförening som lottar ut konstverk bland medlemmarna. Arbetsgivaren kan lämna bidrag till föreningen för att täcka administrativa kostnader, till exempel för utställningar eller inköpsresor. Om bidraget däremot används för inköp av konstverk som sedan lottas ut eller på annat sätt tillfaller anställda uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån enligt SKV.

Kommentar

Förmånsvärdet för respektive konstverk ska värderas till den andel som motsvarar arbetsgivarens bidrag till inköp av konstverk.