Skattepliktigt värde 2024 2023
Frukost 60 55
Lunch 120 110
Middag 120 110
Heldags fri kost 300 275

Kommentar

Fri kost är i princip alltid en skattepliktig förmån. Skatteplikt gäller för varje enskild måltid oavsett om den tillhandahålls fortlöpande eller vid enstaka tillfällen.

Dock skattefritt i samband med representation. Även inter sådan såsom personalfest, interna kurser och konferenser.

Måltider som ingår i priset för flyg, tåg eller hotell under tjänsteresa förmånsbeskattas inte.