Premien, som är skattefri, är för arbetsgivaren belagd med särskild löneskatt om 24,26 procent.

Kommentar

Särskild avkastningsskatt tas ut på pensionskapitalet.

Utbetald pension är skattepliktig. Preliminärskatt på utbetald pension dras av KP.