Rabatter och förmåner som den anställde erhåller, baserade på arbetsgivarens inköp av varor och tjänster, är skattepliktiga för den anställde om de utnyttjas privat.

Kommentar

Vanligaste formen av kundtrohetsrabatt är flyg- och hotellbonus. Den anställde är skyldig att senast månaden efter nyttjandet upplysa arbetsgivaren om bonus som utnyttjats privat. Och arbetsgivaren är skyldig att ta med värdet i arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift.