SKV anser att en fast laddstation inte utgör extrautrustning till förmånsbil utan en separat utrustning som är fristående från en eventuell bil förmån. Skatteplikt för sådan installation som bekostats av arbetsgivaren gäller för installationer som görs efter den 31 december 2020.

Detta gäller både förmånsbil och privat bil.

Kommentar

Om arbetsgivaren däremot bekostar en löstagbar laddstation eller laddkabel, som kan medföras i bilen för laddning på olika platser, utgör det extrautrustning som i stället ska beaktas vid beräkning av förmånsvärdet för bilen. Se rubriken Bilförmån.