För fasträntelån inklusive räntefritt lån utgör den skattepliktiga förmånen skillnaden mellan jämförelseräntan, dvs statslåneräntan vid lånetillfället +1,5 procentenheter och avtalad ränta.

För lån med rörlig ränta beräknas förmånen uti- från statslåneräntan den sista november året före inkomståret plus 1,5 procentenheter (jämförelseräntan).

Lån med rörlig ränta i fast relation till marknads- räntan jämställs med fasträntelån.

Kommentar

Förmånen ligger till grund för arbetsgivaravgifter.

För lån med rörlig ränta beräknas för- månen för andra halvåret utifrån statslåneräntan i slutet av maj om statslåneräntan har förändrats minst 2 procentenheter i förhållande till utgången av november året före.

För lån i utländsk valuta gäller särskilda regler.

Det skattepliktiga värdet av ränteförmån utgör en avdragsgill kostnad i inkomstslaget kapital för den anställde.