Skattepliktigt. Undantag dock vid vård utomlands.

Kommentar

Med läkemedel avses läkemedel enligt läkemedelslagen.