Skattepliktig.

Kommentar

Arbetsgivaren ska dra preliminärskatt och erlägga sociala avgifter.