Tävlings- eller lotterivinst i arrangemang av arbetsgivaren är skattepliktig.

Se även rubriken Konstförening.

Kommentar

Om vinsten är av mindre värde, exempelvis blomma, t-tröja eller enklare förtäring, sker ingen beskattning. Se även rubriken Vinster.