Fullt skattepliktiga till den del den anställde inte själv betalar för dem av sin nettolön.

Kommentar

Måltidskuponger eller motsvarande, som bekostas av arbetsgivaren, är beskattningsbara som inkomst av tjänst till hela sitt värde.