Fri massage på arbetet anses numera skattefri. Samma villkor gäller som för motion och friskvård (se dessa rubriker samt Kontorsmassage).

Kommentar

Synen på motion och friskvård förändras kontinuerligt. Här ingår exempelvis spinning, tai chi, qigong och massage. Även rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating ingår i dessa skattefria aktiviteter.