Medlemsavgifter som arbetsgivare betalar för anställds medlemskap i yrkes- eller branschföreningar utgör en skattepliktig förmån.

Kommentar

Detta gäller oavsett om medlemskapet är helt kopplat till tjänsten.

Se även rubriken Serviceavgifter.