Gåva värd upp till 15 000 kronor inklusive moms är skattefri. Ej kontanter. Inskription och dylikt påverkar ej värdet på gåvan nedåt. Om gåvans värde överstiger 15 000 kronor blir hela gåvan skattepliktig.

Högst två gåvor under anställningstiden.

Gåvor ska inte kunna omsättas i pengar. Presentkort är därför OK om det inte kan bytas mot pengar.

Kommentar

Gäller gåva vid varaktigt anställda högtidsdag (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt) eller vid längre anställningstid (20 år eller mer) eller när anställningen (minst 6 år) upphör.

Gåvan får gärna bestå av en resa eller delbetalning av sådan. Betalning får dock aldrig ske direkt till den anställde. Vin och sprit är godtagbara gåvor.