Arbetsgivarfinansierat telefonabonnemang medför i princip beskattning till den del det används för privatsamtal.

Kommentar

Undantag finns. Se mer om detta under rubriken Elektronisk utrustning.