Se Tillhandahållande till anställd mot ersättning, moms.