Skattefri. Måste vara av enklare slag och av mindre värde. Skatteverket anser att gränsen går vid 5 000 kr. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat 6 500 och förklarat det skattepliktigt.

Träning med personlig tränare har tidigare inte godtagits men ryms det inom 5 000-kronorsnivån så borde det numera kunna godtas. Enklare mobilappar för träning accepteras, även för hemmabruk.

Så kallade friskvårdscheckar eller friskvårdskuponger kan ges till personalen för möjlighet till enklare slag av motion. Vissa formaliakrav uppställs dock.

Se även rubrikerna Friskvård och Friskvårdsbidrag.

Kommentar

Måste vara tillgänglig för samtliga anställda oavsett anställningsvillkor.

Årskort på ordinärt gym godtas men däremot inte utrustning i hemmet eller hyra av motionsredskap. Aktiviteter som ej innebär fysisk träning är ej skattefria t ex bridge och schack.

Numera godtas även hästkörning, agility, sportfiske samt dyrare sporter såsom golf, segling, ridning, enduro och utförsåkning på skidor om de ryms inom 5 000-kronorsnivån.

Bruttolöneavdrag är ej tillåtet.

Enklare träningskläder är skattefria, men inte träningsskor.

Medlemsavgift i idrottsförening, entréavgifter och startavgifter är skattepliktiga. Det senare gäller dock ej för motionslopp eller vid laganmälan.