Ersätts normalt av arbetsgivaren vid tjänsteresor i form av traktamente. Se vidare under rubriken Traktamente.

Kommentar

Har den anställde ej erhållit traktamente under tjänsteresor med övernattning kan hen ändå få avdrag med samma belopp som om hen fått traktamente. Detta under förutsättning att hen gör sannolikt att merutgifter för kost och småutgifter uppstått.