Se rubriken Sjukvårdsförsäkring. Vad där sägs gäller även olycksfallsförsäkring.